Wedding on LI
Jaime Kopchinski
8/6/06
Nikon D50
jaime@jaimekop.com

DSC_1365 DSC_1377 DSC_1379
DSC_1365.jpg DSC_1377.jpg DSC_1379.jpg
DSC_1380 DSC_1381 DSC_1385
DSC_1380.jpg DSC_1381.jpg DSC_1385.jpg
DSC_1386_fixed DSC_1388 DSC_1389
DSC_1386_fixed.jpg DSC_1388.jpg DSC_1389.jpg