New Schwinn for $25
Jaime Kopchinski
7/16/06
Nikon D50
jaime@jaimekop.com

DSC_1331 DSC_1333 DSC_1334
DSC_1331.jpg DSC_1333.jpg DSC_1334.jpg
DSC_1335 DSC_1336 DSC_1337
DSC_1335.jpg DSC_1336.jpg DSC_1337.jpg